Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

7129 3560 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
1119 6c0a 420
Beksiński
Reposted fromabandroned abandroned viadezynwoltura dezynwoltura
Sponsored post
6924 8f31 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablaguepauvre blaguepauvre
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viahavingdreams havingdreams
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
0839 a08b 420
Twin Peaks 
Reposted fromVictorialies Victorialies viairmelin irmelin
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin

February 18 2017

9124 bb33 420

awwww-cute:

don’t worry human, I got this. (Source: http://ift.tt/2m3oNTn)

6061 4821
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
3957 4bd3 420
Reposted frompffft pffft viaoll oll
1831 2f74 420
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin

February 17 2017

8988 7b0b
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viainsanedreamer insanedreamer
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viairmelin irmelin
8987 dbb0 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin

February 10 2017

February 05 2017

9155 0237 420

awwww-cute:

After A Long Day of Digging (Source: http://ift.tt/2l9hDwe)

February 02 2017

9165 e87f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...