Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

4067 7d07 420
新宇 苏
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
Reposted fromu-dit u-dit viaoll oll
7875 c07c 420
Reposted fromMiziou Miziou viaoll oll
6045 7b39
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
7237 4930 420
Reposted fromglamourotica glamourotica viairmelin irmelin
6738 0a2e 420
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
0079 81f1 420
it's pretty obvious at this point 
7966 40c1 420
Reposted frombluesunday bluesunday viainsanedreamer insanedreamer
6660 7035 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
0117 c2cd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
7129 3560 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
1119 6c0a 420
Beksiński
Reposted fromabandroned abandroned viadezynwoltura dezynwoltura
6924 8f31 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablaguepauvre blaguepauvre
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viahavingdreams havingdreams
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
0839 a08b 420
Twin Peaks 
Reposted fromVictorialies Victorialies viairmelin irmelin
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl